רשת לבני משפחה

למעגלי התמיכה המשפחתיים תפקיד מכריע בבריאותו בגופנית והנפשית של הקשיש. לולי העזרה המשפחתית הקרובה קשישים רבים לא היו יכולים להישאר בקהילה, והיו נאלצים לעבור למסגרות מוסדיות.

מרבית הקשישים מעדיפים להישאר בביתם, ולדעת אנשי המקצוע הישארותם בקהילה היא הישג חשוב שמסייע בשמירה על איכות חייהם.

משגב לקשיש מעמידה את הקשיש במרכז, ומאמינה כי המעגל המשפחתי הוא חלק אינטגרלי מרווחתו של הקשיש. אך בני המשפחה נושאים נטל כבד שעלול להכריע אותם.

מתוך ראיה זו מפעילה משגב לקשיש רשת תמיכה לבני המשפחה שמספקת מענה לקשיים שעשויים להתעורר.

סל השירותים כולל קבוצות תמיכה שונות לבני המשפחה המטפלים, יעוץ במגוון תחומים על ידי אנשי מקצוע וימי נופש והעשרה במגוון נושאי בריאות הנפש והגוף בגיל המבוגר.